Angela Baby - Kha Chấn Đông tiếp tục khoe sắc trên tạp chí

Từ khi thành cặp đôi trong 'Bên nhau', Angela Baby và Kha Chấn Đông chăm chỉ xuất hiện trên bìa tạp chí.

Từ khi thành cặp đôi trong 'Bên nhau', Angela Baby và Kha Chấn Đông chăm chỉ xuất hiện trên bìa tạp chí.