Angela Baby - Kha Chấn Đông tiếp tục khoe sắc trên tạp chí

07/02/2013, 17:38 GMT+07:00

Từ khi thành cặp đôi trong 'Bên nhau', Angela Baby và Kha Chấn Đông chăm chỉ xuất hiện trên bìa tạp chí.