Angela Baby - Kha Chấn Đông đẹp đôi trên tạp chí

30/01/2013, 07:42 GMT+07:00

Cặp đôi của 'Bên Nhau' đã có một bộ ảnh với nhiều phong cách từ lịch lãm đến dễ thương cho một tạp chí.

Cặp đôi của 'Bên Nhau' đã có một bộ ảnh với nhiều phong cách từ lịch lãm đến dễ thương cho một tạp chí.