Angela Baby bụng bầu 5 tháng vẫn xinh đẹp nằm giữa biển gấu bông

18/11/2016, 15:22 GMT+07:00

Dù đang thai kỳ thứ 5 nhưng Angela Baby vẫn xuất hiện ấn tượng trong sắc hồng trẻ trung trên bìa ấn phẩm Cosmopolitan tháng 12.

Dù đang thai kỳ thứ 5 nhưng Angela Baby vẫn xuất hiện ấn tượng trong sắc hồng trẻ trung trên bìa ấn phẩm Cosmopolitan tháng 12.