Angela Baby bụng bầu 5 tháng vẫn xinh đẹp nằm giữa biển gấu bông

Dù đang thai kỳ thứ 5 nhưng Angela Baby vẫn xuất hiện ấn tượng trong sắc hồng trẻ trung trên bìa ấn phẩm Cosmopolitan tháng 12.

Dù đang thai kỳ thứ 5 nhưng Angela Baby vẫn xuất hiện ấn tượng trong sắc hồng trẻ trung trên bìa ấn phẩm Cosmopolitan tháng 12.

Đại gia háo sắc ăn quả đắng khi chi tiền khủng để AngelaBaby hầu hạ

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby khiến đại boss đỏ mặt

Angela Baby

bìa tạp chí