Ăn đường - Sướng miệng, hại gan!

16/01/2016, 07:12 GMT+07:00

Nạp nhiều đường vào người một cách không cần thiết, rất dễ gây ra một số tình trạng đáng quan ngại cho cơ thể.

Nạp nhiều đường vào người một cách không cần thiết, rất dễ gây ra một số tình trạng đáng quan ngại cho cơ thể.

Ăn đường - Sướng miệng, hại gan!

Ăn đường - Sướng miệng, hại gan!

Ăn đường - Sướng miệng, hại gan!