American Idol 2014 lộ diện giám khảo vừa cũ vừa mới

04/09/2013, 11:44 GMT+07:00

Bộ ba giám khảo của American Idol 2014 sẽ là Keith Urban, Jennifer Lopez và Harry Connick Jr.

Bộ ba giám khảo của American Idol 2014 sẽ là Keith Urban, Jennifer Lopez và  Harry Connick Jr.

CTV - BO (theo Splash News)