Câu chuyện âm nhạc “Thế giới ngầm” và sự biến chuyển tuyệt vời của Underground Việt những năm 2018

Ngô Phát - Minh Tiến - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 10/05/2018