Alcatraz

ALCATRAZ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tham quan nhà tù - Tại sao không?!

Tham quan nhà tù - Tại sao không?!

Đi

Ngày nay, đã có nhiều nhà tù mở cửa đón khách du lịch vào tham quan tìm hiểu về cuộc sống khắc nghiệt trong nơi này.

Xem thêm