[Airport Style] TaeTiSeo quay về Hàn Quốc làm MC

03/03/2013, 04:00 GMT+07:00

Từ Nhật, ba cô gái Taeyeon, Tiffany và Seohyun quay lại Hàn Quốc để làm MC cho Music Core.

Từ Nhật, ba cô gái Taeyeon, Tiffany và Seohyun quay lại Hàn Quốc để làm MC cho Music Core.

Xem thêm những hình ảnh TaeTiSeo tại sân bay: