[Airport Style] Changmin và Yunho (TVXQ) lên đường sang Hong Kong

20/01/2013, 08:15 GMT+07:00

Changmin và Yunho (TVXQ) lên đường sang Hong Kong để chuẩn bị cho buổi concert của nhóm.

Changmin và Yunho (TVXQ) lên đường sang Hong Kong để chuẩn bị cho buổi concert của nhóm.

CTV - Camera (Theo KpopStarz)