Aiim

Loạt bài viết về Aiim - YAN - Your Adventure Now

Aiim chính thức là đại diên của ba liên hoan quảng cáo hàng đầu châu Á

AiiM – Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Truyền Thông Marketing trở thành đại diện duy nhất tại Việt Nam cho quảng cáo hàng đầu châu Á.

Xem thêm