Ai trong đời cũng có một đứa bạn thân "khó đào tạo" mà lại hết thuốc chữa như thế này

11/02/2018, 10:00 GMT+07:00

Ai trong đời cũng có dăm ba đứa bạn thân. Và dù có là bạn thân thì chúng cũng có tật xấu như bao người mà thôi. Sau đây sẽ là "đại hội vạch mặt" bạn thân. Nhìn lại thì chúng ta ai cũng có một đứa bạn thân như thế này.


Dù chúng ta có khuyên nó gãy lưỡi, nó khóc lóc có tới "lụt nhà" thì bạn hãy tin tôi, đó không bao giờ là lần cuối cùng đâu.
Dù chúng ta có khuyên nó gãy lưỡi, nó khóc lóc có tới "lụt nhà" thì bạn hãy tin tôi, đó không bao giờ là lần cuối cùng đâu.


Đừng bao giờ tin lời hứa chia tay bồ của con bạn thân lúc nó đang giận dỗi. Lần sau bạn sẽ lại nghe lại câu đó mà thôi.
Đừng bao giờ tin lời hứa chia tay bồ của con bạn thân lúc nó đang giận dỗi. Lần sau bạn sẽ lại nghe lại câu đó mà thôi.


Sợ rằng lần sau gặp lại con nó sẽ đủ một đội bóng nhí luôn.
Sợ rằng lần sau gặp lại con nó sẽ đủ một đội bóng nhí luôn.


Mấy cái đứa nghiện game thì còn đáng sợ hơn nghiện người yêu, thế nên đừng tin nó.
Mấy cái đứa nghiện game thì còn đáng sợ hơn nghiện người yêu, thế nên đừng tin nó.


Thứ gì đã "ăn vào máu" thì chẳng thể nào thay đổi được đâu. Đừng cố "thuần hóa" nó làm gì.
Thứ gì đã "ăn vào máu" thì chẳng thể nào thay đổi được đâu. Đừng cố "thuần hóa" nó làm gì.


Thực ra thì chúng ta chẳng bao giờ có thể bỏ được nó.
Thực ra thì chúng ta chẳng bao giờ có thể bỏ được nó.

Bạn thân là thứ mà bạn có dùng bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua được. Bạn thân cũng là đứa là có thể ở bên bạn bất cứ khi nào bạn cần cũng như bạn sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ để ngồi nghe nó khóc lóc, lải nhải. Bạn thân là đứa mà chúng ta chẳng thể nào quay lưng.

Ảnh: Internet