Ái Tân Giác La

ÁI TÂN GIÁC LA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cuộc đời có 1-0-2 của Ái Tân Giác La Uẩn Hoan - vị Cách Cách cuối cùng của triều Thanh

Cuộc đời có 1-0-2 của Ái Tân Giác La Uẩn Hoan - vị Cách Cách cuối cùng của triều Thanh

Khám phá

Năm 1947, Uẩn Hoan quyết định thay đổi cuộc đời. Việc đầu tiên bà thực hiện đó là tới trường học chữ và mở trường dạy học

Xem thêm