Ai là thầy dạy nhảy được yêu thích nhất?

28/07/2013, 21:13 GMT+07:00

Một cuộc bình chọn "Thần tượng nào sẽ là thầy dạy nhảy tuyệt vời nhất" đã được đưa ra, và hãy đoán xem ai là quán quân?

Một cuộc bình chọn "Thần tượng nào sẽ là thầy dạy nhảy tuyệt vời nhất" đã được đưa ra, và hãy đoán xem ai là quán quân? Hãy đến với Top 6 chung cuộc của cuộc bình chọn này.