Ai là thành viên "sát gái" nhất Big Bang?

03/09/2016, 19:57 GMT+07:00

Trong đoạn phỏng vấn với CNN, khi được hỏi ai là thành viên sát gái nhất Big Bang, câu trả lời của các anh đã khiến mọi người phải bất ngờ.

Trong đoạn phỏng vấn với CNN, khi được hỏi ai là thành viên sát gái nhất Big Bang, câu trả lời của các anh đã khiến mọi người phải bất ngờ.

Nguồn: CNN International