Ai bảo phụ nữ thiệt thòi hơn đàn ông?

04/10/2014, 18:00 GMT+07:00

Làm một phép thử giữa đám đông, 100% mọi người đều bảo vệ người phụ nữ nếu cô bị bạo hành, tuy nhiên nếu nạn nhân là đàn ông thì lại khác.

Làm một phép thử giữa đám đông, 100% mọi người đều bảo vệ người phụ nữ nếu cô bị bạo hành, tuy nhiên nếu nạn nhân là đàn ông thì lại khác.

100% nạn nhân bị bạo hành nếu là đàn ông thì sẽ không có ai giúp đỡ. Một sự thật phũ phàng dành cho các đấng mày râu và là hiện trạng chung của nạn bạo hành.