Afro Dance

AFRO DANCE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Biên đạo của SYTYCD đứng lớp dạy múa Châu Phi

Biên đạo của SYTYCD đứng lớp dạy múa Châu Phi

Đời

Biên đạo Jean - Aurel Maurice của chương trình SYTYCD sẽ trực tiếp giảng dạy Afro Dance tại Dancenter kể từ 22/12/2012.

Xem thêm