Adam Nguyễn

ADAM NGUYỄN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Adam Nguyễn lên tiếng vụ Đan Trường: Giới tính nào cũng phải sống tốt

Adam Nguyễn lên tiếng vụ Đan Trường: Giới tính nào cũng phải sống tốt

Bài viết

Adam Nguyễn cho biết vụ Đan Trường bị tống tiền cũng có nhiều điểm giống câu chuyện giữa anh và Cao Thái Sơn trước đây.

Xem thêm