A's Doll House

A'S DOLL HOUSE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [K-Buzz] Brown Eyed Girls khuấy động mùa hè với Recipe

[K-Buzz] Brown Eyed Girls khuấy động mùa hè với Recipe

Bài viết

Bên cạnh đó là những hình ảnh Ailee tinh nghịch cùng giày trượt trong ảnh teaser cho mini album A's Doll House.

Xem thêm