90 triệu

90 TRIỆU - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sự nhầm lẫn khôi hài về công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Sự nhầm lẫn khôi hài về công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Xã hội

Thùy Dung là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam, nhưng nhiều người lại tưởng 90 triệu là số tiền bé được… Nhà nước cho.

Xem thêm