9 tháng mang thai là một quá trình "kì diệu" như thế này đây

11/08/2016, 19:00 GMT+07:00

Để cho ra đời 1 sinh linh bé nhỏ, quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày là cả một hành trình kì diệu.

Để cho ra đời 1 sinh linh bé nhỏ, quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày là cả một hành trình kì diệu.