9 kiểu ăn giảm cân kỳ lạ nhất lịch sử nhân loại

09/05/2014, 20:00 GMT+07:00

Cân nặng luôn là vấn đề ám ảnh hàng đầu của lịch sử nhân loại hàng trăm năm qua.

Cân nặng luôn là vấn đề ám ảnh hàng đầu của lịch sử nhân loại hàng trăm năm qua.