8 việc hết sức bình thường nhưng lại là điều cấm kỵ tại các quốc gia trên thế giới

30/09/2017, 17:30 GMT+07:00

Dù những việc này hết sức bình thường nhưng tại một số quốc gia trên thế giới đó là điều cấm kỵ và người dân địa phương lẫn khách du lịch phải tuân thủ

Mỗi quốc gia đều có những điều luật và quy định riêng mà các khách du lịch cần nắm bắt để dễ dàng “nhập gia tùy tục”. Tuy nhiên, trong số đó cũng có những điều quá đỗi bình thường nhưng lại là điều cấm kị ở một số quốc gia trên thế giới. Nghe có vẻ khôi hài nhưng đó là những luật lệ “bất di bất dịch” mà trong tưởng tượng chúng ta cũng chưa từng một lần nghĩ đến nó vẫn tồn tại!