8 công ty cho nhân viên nghỉ phép đã nhất thế giới

11/03/2017, 13:45 GMT+07:00

Là những công ty "khủng" nên nhân viên của họ cũng có chế nghỉ phép cực đã.

Là những công ty "khủng" nên nhân viên của họ cũng có chế nghỉ phép cực đã. Có công ty cho nhân viên được tự lựa chọn số ngày nghỉ phép mà vẫn được lĩnh lương, hay được giảm mức doanh số để thảnh thơi thư giãn, hoặc nếu nghỉ ít quá thì khi đi du lịch sẽ được cấp thêm tiền ... Điều đáng nói tất cả các công ty này đều có điểm chung là đề cao tính tự giác và coi trọng sự đóng góp của mỗi nhân viên.