Khám phá những phát minh đi vào lịch sử của nhà quân sư thiên tài Gia Cát Lượng

04/09/2017, 16:40 GMT+07:00

Đèn trời khổng minh, trận đồ bát quái chưa từng bị ai phá giải... là những phát minh thiên tài đi vào lịch sử của nhà quân sư tài ba Gia Cát Lượng

Nhắc đến Gia Cát Lượng, không ai là không biết đến vị quân sư quạt mo thiên tài ngàn năm có một xuất hiện tại thời Tam Quốc của Trung Quốc. Không chỉ tài hoa lắm mưu nhiều kế, Gia Cát Lượng còn là một nhà phát minh vĩ đại với nhiều phát minh thú vị còn tồn tại đến tận bây giờ.