7 kiểu người thích dùng iPhone

26/12/2014, 08:00 GMT+07:00

Bên cạnh các tín đồ Apple, có những người mua iPhone chỉ bởi đơn giản nó là sản phẩm thời thượng.