7 kiểu người thích dùng iPhone

26/12/2014, 08:00 GMT+07:00

Bên cạnh các tín đồ Apple, có những người mua iPhone chỉ bởi đơn giản nó là sản phẩm thời thượng.

Bên cạnh các tín đồ Apple, có những người mua iPhone chỉ bởi đơn giản nó là sản phẩm thời thượng.