7 đối tượng nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng do ảnh hưởng của Covid-19

27/04/2020, 14:05 GMT+07:00

Kể từ khi dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống, xã hội nước ta, có khoảng 20 triệu người dân rơi vào cảnh khó khăn, mất việc làm, mất thu nhập. Và những đối tượng dưới đây sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, mức hưởng hỗ trợ sẽ dao động từ 250.000 đồng/tháng đến 1.800.000 đồng/tháng, tùy vào từng đối tượng cụ thể. Thủ tục để nhận hỗ trợ sẽ là tự nộp hồ sơ hoặc được lấy danh sách gửi lên UBND quận, huyện, tỉnh, và được chủ tịch tỉnh xác nhận. Thời gian để làm thủ tục thường kéo dài 5-8 ngày.

Nếu bạn nằm trong nhóm các đối tượng được liệt kê dưới đây, hoặc có người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm... thuộc diện đối tượng được hưởng hỗ trợ dưới đây, thì sẽ được nhận hỗ trợ nếu làm đúng các thủ tục theo quy định. Thời gian nhận hỗ trợ là vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6, trong đó một số đối tượng sẽ nhận hỗ trợ hàng tháng trong vòng 3 tháng đã nêu, một số đối tượng khác sẽ nhận hỗ trợ hết một lần.

Lưu ý là với nhóm đối tượng lao động tự do, nhóm này bao gồm người bán hàng rong, bán vé số, người thu gom rác - phế liệu, xe ôm, xích lô, người kinh doanh ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

7 đối tượng nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng do ảnh hưởng của Covid-19

7 đối tượng nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng do ảnh hưởng của Covid-19