7 điều chứng minh Kim Yoo Jung là "em gái quốc dân" hoàn hảo

02/09/2016, 12:00 GMT+07:00

Sự nghiệp của mỹ nhân "Mây họa ánh Trăng" không phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn như kiểu một bước thành sao.

Sự nghiệp của mỹ nhân "Mây họa ánh Trăng" không phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn như kiểu một bước thành sao mà sự thành công đến với cô chậm rãi nhưng vững chắc.