7 điều đánh đổi chỉ có dân “nghiện” xê dịch mới thấm thía

23/01/2018, 17:00 GMT+07:00

Chấp nhận sống cuộc sống “phiêu lưu” nay đây mai đó đồng nghĩa bạn sẽ đánh đổi lớn nhưng còn những thứ bạn có được thì nhiều vô kể.

Du lịch đem lại cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm mới đầy thú vị như: gặp gỡ bạn bè khắp nơi, hiểu biết thêm về các nền văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, khi bạn “nghiện” đi đây đi đó thì vẫn có những điều bạn sẽ phải đánh đổi.