64bit

64BIT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hệ điều hành Android đã hỗ trợ 64bit

Hệ điều hành Android đã hỗ trợ 64bit

Đỉnh

Sẽ không còn lâu nữa, người dùng cũng bắt đầu được tiếp cận với hệ điều hành Android với con chip 64bit bên trong.

Xem thêm