6 công dụng hiện đại của niên giám điện thoại

03/05/2013, 23:10 GMT+07:00

Trong thời đại Internet, "những trang vàng" điện thoại vẫn không hề mất đi tính thiết thực của chúng.

6 công dụng hiện đại của những cuốn niên giám điện thoại

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: [email protected]