6 công dụng hiện đại của niên giám điện thoại

03/05/2013, 23:10 GMT+07:00

Trong thời đại Internet, "những trang vàng" điện thoại vẫn không hề mất đi tính thiết thực của chúng.

Trong thời đại Internet, "những trang vàng" điện thoại vẫn không hề mất đi tính thiết thực của chúng.

6 công dụng hiện đại của những cuốn niên giám điện thoại

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: giaitri@yan.vn