Sự khác biệt giữa mới yêu và yêu lâu kể hoài không hết

19/07/2016, 19:00 GMT+07:00

"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu", thế nhưng khi đã yêu lâu rồi, người ta có còn ngọt ngào và lãng mạn như trước nữa không? Không hề!

"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu", thế nhưng khi đã yêu lâu rồi, người ta có còn ngọt ngào và lãng mạn như trước nữa không? Không hề!

Nguồn: Curtis Lepore