5 nhân vật phim truyền hình được nhắc đến nhiều nhất nửa đầu 2016

05/07/2016, 18:00 GMT+07:00

Đại uý Shi Jin, cô nàng Katun đanh đá,.. đều là những nhân vật được các mọt phim "gọi tên" liên tục trên các trang mạng xã hội.

Đại uý Shi Jin, cô nàng Katun đanh đá, Lee nham hiểm... đều là những nhân vật được các mọt phim "gọi tên" liên tục trên các trang mạng xã hội.

5 nhân vật phim truyền hình được nhắc đến nhiều nhất nửa đầu 2016

5 nhân vật phim truyền hình được nhắc đến nhiều nhất nửa đầu 2016

5 nhân vật phim truyền hình được nhắc đến nhiều nhất nửa đầu 2016