5 kiểu quay cóp thời đi học

Cùng Ngọc Trai và YAN Star điểm lại 5 kiểu quay cóp kinh điển của thời nhất quỷ nhì ma.

Cùng Ngọc Trai và YAN Star điểm lại 5 kiểu quay cóp kinh điển của thời nhất quỷ nhì ma.

Theo dõi chương trình vào lúc 20h thứ 4 hàng tuần trên YANTV.

CTV - YANTV | 31/10/2014