5 chuyện tình cung đình khiến khán giả vừa khóc vừa cười

14/12/2015, 17:23 GMT+07:00

Tình Xuyên cùng Bát A Ca, Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca... là những mối tình lấy được nước mắt và nụ cười của khán giả truyền hình.

Tình Xuyên cùng Bát A Ca, Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca... là những mối tình lấy được nước mắt và nụ cười của khán giả truyền hình. Cùng điểm qua 5 chuyện tình cung đình nổi tiếng nhận được rất nhiều thiện cảm nhất của nền điện ảnh Hoa ngữ.

5 chuyện tình cung đình khiến khán giả vừa khóc vừa cười

5 chuyện tình cung đình khiến khán giả vừa khóc vừa cười

5 chuyện tình cung đình khiến khán giả vừa khóc vừa cười

5 chuyện tình cung đình khiến khán giả vừa khóc vừa cười