4 phát minh y học đột phá có thể cứu sống hàng triệu người

15/12/2016, 07:00 GMT+07:00

Bơm tiêm XStat cầm máu trong 20 giây, máy loại bỏ cholesterol... là 2 trong số phát minh đột phá y học có thể cứu sống hàng triệu người.

Nhờ có 4 phát minh đột phá y học mà các ý bác sĩ đã có thể cứu sống hàng triệu người, đặc biệt là giữ được mạng sống cho những binh sĩ trên các chiến trường. (Lưu ý: Clip có hình ảnh máu chảy và chấn thương nghiêm trọng)

Theo nguồn: Tech Insider