Sau khi chia tay mà làm 4 điều này thì bạn đang tự làm mình "mất giá"

21/01/2018, 09:00 GMT+07:00

Có thể khi kết thúc sẽ hơi đau lúc đầu, nhưng quen càng lâu với một người chẳng xem trọng bạn thì sẽ càng lâu tìm được “một nửa” của mình.

Bạn sẽ làm gì nếu bỗng một ngày đẹp trời bị “đá bay” ra khỏi mối quan hệ của mình? Dĩ nhiên là làm những gì bạn đang cảm thấy đúng đắn nhưng tuyệt đối không phải là 4 điều sau đây.