3DS

3DS - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Pokemon X/Y ra mắt tính năng Mega Evolution

Pokemon X/Y ra mắt tính năng Mega Evolution

Đỉnh

Pokemon Company, studio con của Nintendo chịu trách nhiệm phát triển Pokemon, đã chính thức xác nhận thông tin trên.

Xem thêm