3 đồ vật bị quỷ ám đáng sợ nhất thế giới

28/09/2015, 02:49 GMT+07:00

Cả 3 thứ này đều liên tiếp đem lại tai nạn kinh hoàng dẫn đến cái chết cho những người sở hữu nó.

Cả 3 thứ này đều liên tiếp đem lại tai nạn kinh hoàng dẫn đến cái chết cho những người sở hữu nó. Không chỉ 1, 2 lần mà là vô số, khiến người ta không khỏi tin vào lời nguyền quỷ ám của chúng.

3 đồ vật bị quỷ ám đáng sợ nhất thế giới

3 đồ vật bị quỷ ám đáng sợ nhất thế giới

3 đồ vật bị quỷ ám đáng sợ nhất thế giới