3 điều đáng sợ của cuộc sống học đường trong phim Hàn

16/05/2016, 19:00 GMT+07:00

Nhiều bộ phim Hàn đề tài học đường đã lột tả những khía cạnh đen tối trong nhà trường.

Nhiều bộ phim Hàn đề tài học đường đã lột tả những khía cạnh đen tối trong nhà trường. Bắt nạt, phân chia giai cấp, áp lực thành tích là những vấn nạn học đường chúng ta có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Có thể nói, các nhà làm phim Hàn Quốc đã khai thác rất thành công những khía cạnh này trong các bộ phim như "Vườn sao băng", "Jungle Fish 2", "The Heirs", "School 2015: Who Are You?"...

3 điều đáng sợ của cuộc sống học đường trong phim Hàn

3 điều đáng sợ của cuộc sống học đường trong phim Hàn

3 điều đáng sợ của cuộc sống học đường trong phim Hàn