[25h diệu kỳ] Vận động viên Fencing

24/12/2012, 00:01 GMT+07:00

Trong vòng 25 giờ, cô nàng cá tính Bảo Châu phải tìm tòi và học hỏi một bộ môn mình bao giờ trải nghiệm. Hãy xem những điều thú vị từ cô nàng cá tính này nhé!

Trong vòng 25 giờ, cô nàng cá tính Bảo Châu phải tìm tòi và học hỏi một bộ môn mình bao giờ trải nghiệm. Hãy xem những điều thú vị từ cô nàng cá tính này nhé!

CTV - YAN TV