24 Hour

24 HOUR - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sunmi công khai lý do rời khỏi Wonder Girls

Sunmi công khai lý do rời khỏi Wonder Girls

Sao Đông

Lần đâu tiên Sunmi chia sẻ những suy nghĩ của mình về khoảng thời gian 3 năm 7 tháng sau khi rời khỏi Wonder Girls.

Xem thêm