24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

20:00 17/11/2013

Từ lúc đi học bạn đã rất sợ giáo viên nhắc đến phụ huynh. Nhưng thật ra, giáo viên cũng sợ không kém bạn đâu.

1.”Ở nhà cháu nó không có làm vậy !”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

2. “Tui đã gặp riêng thầy hiệu trưởng để nói về vụ cô (dám) đánh rớt nửa lớp kì kiểm tra trước rồi, mà thầy nói tui nên gặp cô trước đã.”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

3. “Cô giáo cũ của  nó có bắt nó làm vậy đâu!”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

4. “Cháu nó làm vậy là tại nó chán thôi à.”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

5. “Con bé đó dám đụng tới con tui. Cô phải cho nó một trận đi chứ!”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

6. “Hồi nhỏ tui chưa bao giờ nói dối!”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

7.”Tuần sau nhà tui đi chơi xa, cô cho cháu nó làm kiểm tra trước để nó theo kịp bạn bè nha.”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

8. “Tui đã viết thư kể hết vấn đề giữa tui và cô cho thầy hiệu trưởng rồi, chừng nào họp phụ huynh tui sẽ đứng lên đọc lại cho mọi người nghe.”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

9. “Con tui “dấm đài” tại nó nói cô không cho nó đi vệ sinh!”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

10. “Tui thử rồi. Không làm được gì đâu”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

11. “Bài tập cô cho khó quá sao cháu nó làm nối!”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

12. “Con tui nói cô không cho đủ thời gian làm bài kiểm tra. Đâu cô kể tui nghe coi có khác gì không?”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

13. “Mấy bài tập này cô cho dễ quá!”

 

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

14. “Sao cô cho cháu nó làm bài nhiều quá vậy?”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

15. “ Cháu nó còn nhiều hoạt động bên ngoài trường lớp lắm, vậy nên nó mới không có thời gian chuẩn bị bài chứ bộ.”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

16. “Sao cô cho nó lên lớp hay vậy?”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

17. “Con tui với nhóm bạn của nó không cho con bé đó chơi chung nữa, như vậy đâu phải bắt nạt, tụi nó có quyền lựa bạn mà.”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

18. “Tui định đi kèm tụi nhỏ chuyến dã ngoại này rồi, nhưng mà tự nhiên có việc bận đột xuất cô ơi.”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

19. “Tui đã dạy con tôi là, đứa nào dám đánh nó, thì nó phải đánh lại!”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

 

20. “Cô nhớ ngày nào cũng phải gọi báo cáo tình hình học tập của nó cho tui nha.”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

21. “Cô chắc cô chấm đúng chứ?”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

22. “Con tui không bao giờ làm vậy!”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

23. “Tui thề là nó biết làm bài này. Cô kiểm tra nó liền đi.”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh

24. “Tui không đi họp phụ huynh được.”

24 điều giáo viên không muốn nghe từ phụ huynh