21 vấn đề mà chỉ tóc dài mới hiểu

20/04/2014, 08:00 GMT+07:00

Tóc dài thì thích và đẹp mắt thật đấy, nhưng có những nổi khổ không thể nói nên lời.

Tóc dài thì thích và đẹp mắt thật đấy, nhưng có những nổi khổ không thể nói nên lời.