Tranh vui: Những điều em thấy khi có anh ở bên

20/05/2016, 10:30 GMT+07:00

Em đã từng ăn rất nhiều món ngon nhưng chẳng món nào tuyệt bằng món anh đã nấu cho em.

Em đã từng ăn rất nhiều món ngon nhưng chẳng món nào tuyệt bằng món anh đã nấu cho em.

Tranh vui: Những điều em thấy khi có anh ở bên

Tranh vui: Những điều em thấy khi có anh ở bên

Tranh vui: Những điều em thấy khi có anh ở bên

Tranh vui: Những điều em thấy khi có anh ở bên