2012 Muse

2012 MUSE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Thái Y Lâm gây ấn tượng mạnh với toàn thân sơn đỏ

Thái Y Lâm gây ấn tượng mạnh với toàn thân sơn đỏ

Đẹp

Hình ảnh trong Beast của Thái Y Lâm gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu với toàn thân đổ đầy sơn đỏ.

Xem thêm