200 triệu năm qua, trái đất đã thay đổi mạnh mẽ như thế nào?

30/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Cùng ngắm nhìn những sự biến động đáng kinh ngạc và lớn lao của Trái Đất trong một quãng thời gian dài 200 triệu năm.

Cùng ngắm nhìn những sự biến động đáng kinh ngạc và lớn lao của Trái Đất trong một quãng thời gian dài 200 triệu năm.


	
	Trái đất đang dần dần thay đổi.
Trái đất đang dần dần thay đổi.