2

2 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bao la vùng trời II bị giới hàng không chuyên nghiệp chỉ trích

Bao la vùng trời II bị giới hàng không chuyên nghiệp chỉ trích

Bài viết

Dù lập được kỷ lục, nhưng bộ phim lại bị cánh nhân viên hàng không chuyên nghiệp chỉ trích vì làm "hư hại hình ảnh của họ".

Xem thêm