[18+] Những kỷ lục thế giới về "chuyện ấy"

04/04/2014, 19:30 GMT+07:00

Đừng quá ngạc nhiên với những kỷ lục không giống ai về "chuyện ấy" sau đây nhé.

Đừng quá ngạc nhiên với những kỷ lục không giống ai về "chuyện ấy" sau đây nhé.