[18+] Bạn "trên trung bình" hay "dưới trung bình?"

15/03/2014, 19:59 GMT+07:00

Chỉ số đo của bạn có phù hợp với những con số trung bình mà các chuyên gia đã đưa ra?

Chỉ số đo của bạn có phù hợp với những con số trung bình mà các chuyên gia đã đưa ra?