15 điều nhỏ nhặt khiến ai cũng phải phát điên

16/10/2014, 18:00 GMT+07:00

Chỉ là những vấn đề "nhỏ như con thỏ" nhưng hễ ai gặp phải cũng phải đều ... "nổi điên".

Chỉ là những vấn đề "nhỏ như con thỏ" nhưng hễ ai gặp phải cũng phải đều ... "nổi điên".